godlo bip logo logo e uslugi

                                                                              

logo1alo

Facebook Image

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie proszę o przekazanie rodzicom i opiekunom uczniów listu Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami".

Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z informacji na temat bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym do zwrócenia uwagi na bazę wypoczynku www.wypoczynek.men.gov.pl.

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży!

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej

list do pobrania tutaj

Specjalny druk do zwolnienia ucznia z lekcji mogą Państwo pobrać tutaj.

W dniu 14 listopada 2018 r. (środa) zamiast konsultacji odbędą się zebrania z rodzicami według planu:

- konferencja naukowo-dydaktyczna dla rodziców prowadzona przez uczniów w godz. 17.00 – 17.30, przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły (w auli),

- zebrania z wychowawcą 17.30 – 18.30 (w wyznaczonych salach).

W roku szkolnym 2018/19 naszych uczniów ubezpiecza firma PZU. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Numer naszej polisy: 1022442828.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018-19 (36 tygodni)

I okres: 17 tygodni

II okres: 19 tygodni, dla klas III – 13 tygodni

I OKRES

   

1 tydzień

3 – 9 września

3.09 poniedziałek

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 9.00.

3.09 poniedziałek

Zebranie z rodzicami klas pierwszych o godz. 17.00 (spotkanie z dyrekcją w auli, potem w wyznaczonych salach z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów wiodących).

5-6.09

środa-czwartek

Wycieczka integracyjna dla uczniów klas pierwszych (Ośrodek „Krakus” w Stegnie).

7.09 piątek

Ślubowanie klas pierwszych na 5 godz. lekcyjnej. Lekcje wg planu.

2 tydzień

10 – 16 września

12.09 środa

Kiermasz podręczników.

Do 14.09 piątek

Szkolenie maturalne dla uczniów kl. III (procedury, harmonogram, środowisko komputerowe na egzaminie z informatyki, dostosowania).

Do 14.09 piątek

Wychowawcy zapoznają uczniów z zasadami BHP, w tym procedurą ewakuacji z budynku szkoły, Statutem ALO, SPD-W, obowiązującymi regulaminami i procedurami, w tym zakazem używania telefonów komórkowych (wpis w e-dzienniku).

Nauczyciele przedmiotów omawiają zasady WZO/PZO, w tym oceny z zachowania (wpis w e-dzienniku).

Do 14.09 piątek

Rozdanie identyfikatorów.

Do 14.09 piątek

Spotkanie SU (zasady współpracy, procedury wyborów zarządu SU oraz Rzecznika Praw Ucznia, opinia dot. dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2018-19).

3 tydzień

17 – 23 września

21.09 (piątek)

Jubileusz 70-lecia szkoły – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4 tydzień

24 – 30 września

27.09 czwartek

Zebranie z rodzicami I-II-III od 1730 m.in. w kl. I-SZPN, wybór miejsca na studniówkę; w kl. III-procedury maturalne, komitet studniówkowy); WZO (wymagania edukacyjne, ocenianie zachowania); Szkolny Plan Dydaktyczno-Wychowawczy; wybory do trójek klasowych i Rady Rodziców; dodatkowe ubezpieczenie; zastrzeżenie - „połowinki” nie są autoryzowane przez szkołę. Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców od 1830.

Do 28.09 piątek

Składanie deklaracji przez maturzystów, dostarczenie zaświadczeń lekarskich i opinii PPP (dostosowania warunków i form na maturze).

5 tydzień

1 – 7 października

3.10 środa

Konferencja szkolna dla uczniów kl. I – prezentacja potencjału szkoły (na godz. wychowawczej).

Do 5.10 piątek

Próbna ewakuacja z budynku szkoły.

6 tydzień

8 – 14 października

12.10 piątek

Uroczyste obchody Dnia Komisji Edukacji Narodowej – impreza SU.

7 tydzień

15 – 21 października

8 tydzień

22 – 28 października

9 tydzień

29 października – 4 listopada

1 listopada (czwartek) Wszystkich Świętych

2 listopada (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

10 tydzień

5 – 11 listopada

Od 5.11 do 9.11 poniedziałek-piątek

Uroczyste obchody Święta Niepodległości.

11.11 niedziela

Udział w Paradzie Niepodległości.

11 tydzień

12 – 18 listopada

15.11 czwartek

Konsultacje z rodzicami 1730 – 1830.

12 tydzień

19 – 25 listopada

Do ustalenia

Próbna matura (Operon): j. angielski/niemiecki PP-PR; j. polski/matematyka PP.

20.11 wtorek

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. 29 rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka. Debata zorganizowana przez SU i klasę I D

Do 21.11 środa

Wybory Rzecznika Praw Ucznia (SU).

13 tydzień

26 listopada – 2 grudnia

14 tydzień

3 – 9 grudnia

4.12 wtorek

Gdyńska Giełda Wolontariatu.

15 tydzień

10 – 16 grudnia

3.12 poniedziałek

Ostatni dzień wystawienia przewidywanych (prognoz) ocen śródrocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zachowania (obowiązkowy wpis w e-dzienniku). W przypadku zagrożeń – zawiadomienie ucznia/rodzica zgodnie z obowiązującą procedurą szkolną.

6.12 czwartek

Konsultacje z rodzicami I-II-III od 1730. Nauczyciele przedmiotów oraz wychowawcy klas informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniach nieklasyfikowaniem, oceną niedostateczną oraz naganną.

17.12 poniedziałek

Obchody wydarzeń grudniowych .

16 tydzień

17 – 23 grudnia

21.12 piątek

Wigilie szkolne.

23 – 31 grudnia 2018 zimowa przerwa świąteczna

17 tydzień

31 grudnia – 6 stycznia (niedziela – Święto Trzech Króli)

3.01 czwartek

Zebranie z rodzicami I-II-III od 1730. Przekazanie programów naprawczych. Oceny i plan WZO na II okres.

Informacja w kl. II – „połowinki” nie są autoryzowane przez szkołę.

W kl. III – zapoznanie z planem matur i zasadami organizowania studniówki.

6.01 niedziela

Koniec I okresu.

II OKRES

18 tydzień

7 – 13 stycznia

7.01 poniedziałek

Początek II okresu.

Do 11.01 piątek

Nauczyciele przedmiotów informują uczniów o zasadach WZO na II okres (wpis w e-dzienniku).

19 tydzień

14 – 20 stycznia

Do ustalenia

Próbna matura PR (WSiP, Nowa Era): j. polski/matematyka/biologia/chemia/fizyka/geografia i in.

20 tydzień

21 – 27 stycznia

26.01 sobota

Studniówka.

21 tydzień

28 stycznia – 3 lutego

22 tydzień

4 – 10 lutego

Do 7.02 czwartek

Ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnej.

Do 7.02 czwartek

Zebranie deklaracji w kl. I dot. planu nauczania i rozszerzeń od kl. II.

8.02 piątek

Dzień Patronów Szkoły, przeniesiony z 10 lutego

Ferie zimowe 11 lutego – 24 lutego 2019

23 tydzień

25 lutego – 3 marca

2.03 sobota

Dzień Otwarty Szkoły w godz. 1000 – 1400 odpracowywany za dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

24 tydzień

4 – 10 marca

25 tydzień

11 – 17 marca

26 tydzień

18 – 24 marca

27 tydzień

25 – 31 marca

Do 25.03 poniedziałek

Ostatni dzień wystawienia przewidywanych (prognoz) ocen rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z zachowania dla uczniów kl. III (obowiązkowy wpis w e-dzienniku). W przypadku zagrożeń – zawiadomienie ucznia/rodzica zgodnie z obowiązującą procedurą szkolną.

28.03 czwartek

Konsultacje z rodzicami I-II w godz. 1630 – 1730.

Zebranie z rodzicami III od 1730. Wychowawcy klas informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniach nieklasyfikowaniem, oceną niedostateczną oraz naganną.

28 tydzień

1 – 7 kwietnia

29 tydzień

8 – 14 kwietnia

Do ustalenia

Rekolekcje wielkopostne. Spotkanie z ks. rekolekcjonistą dla zainteresowanych uczniów w szkole lub w kościele (do ustalenia z proboszczem).

16.04 wtorek

Ostatni dzień wystawiania ostatecznych ocen rocznych dla uczniów kl. III (obowiązkowy wpis w e-dzienniku).

30 tydzień

15 – 17 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019

30 tydzień cd.

24 – 28 kwietnia

26.04 piątek

Uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

26.04 piątek

Zakończenie zajęć w kl. III od godz. 1700.

31 tydzień

29 kwietnia – 5 maja

Święto Pracy 1 maja (środa)

2 maja (czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 maja (piątek) rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

31 tydzień cd.

6 – 12 maja matura

6.05 poniedziałek

Matura z j. polskiego. Klasy I-II wolne.

7.05 wtorek

Matura z matematyki. Klasy I-II wolne.

8.05 środa

Matura z j. angielskiego. Klasy I-II wolne.

32 tydzień

13 – 19 maja matura

33 tydzień

20 – 26 maja matura

20.05 poniedziałek

Ostatni dzień wystawienia przewidywanych (prognoz) ocen rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z zachowania dla uczniów klas I-II (obowiązkowy wpis w e-dzienniku). W przypadku zagrożeń – zawiadomienie ucznia/rodzica zgodnie z obowiązującą procedurą szkolną.

23.05 czwartek

Zebranie z rodzicami I-II od godz. 1730. Wychowawcy klas informują uczniów klas I-II i ich rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniach nieklasyfikowaniem, oceną niedostateczną oraz naganną.

34 tydzień

27 maja – 2 czerwca

35 tydzień

3 – 9 czerwca

3.06 poniedziałek

Festyn z okazji Dnia Dziecka.

36 tydzień

10 – 16 czerwca

13.06 czwartek

Ostatni dzień wystawiania ostatecznych ocen rocznych dla uczniów klas I-II (obowiązkowy wpis w e-dzienniku).

37 tydzień

17 – 23 czerwca

18.06 wtorek

Kiermasz podręczników.

Boże Ciało 20 czerwca (czwartek)

38 tydzień

24 czerwca – 30 czerwca

39 tydzień

1 lipca – 7 lipca

4.07 czwartek

Wydanie świadectw maturalnych.

20-21.08 wt.-śr.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym.

26-28.08 pon.-śr.

Egzaminy poprawkowe.

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI:

I OKRES

ZEBRANIA

KONSULTACJE

 

1.

3 września

poniedziałek

I

 

od 1700

2.

27 września

czwartek

I-II-III

 

od 1730

3.

15 listopada

czwartek

 

I-II-III

1730 – 1830

4.

6 grudnia

czwartek

 

I-II-III

od 1730

5.

3 stycznia

czwartek

I-II-III

 

od 1730

II OKRES

 

6.

28 marca

czwartek

 

I-II

1630 – 1730

7.

28 marca

czwartek

III

 

od 1730

8.

23 maja

czwartek

I-II

 

od 1730

 

7 DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

 • 21 września (piątek) – odpracowany w dniu 3 marca (sobota) jako Dzień Otwarty Szkoły;
 • 2 listopada (piątek);
 • 2 maja (czwartek);
 • 6 maja (poniedziałek) – matura z j. polskiego;
 • 7 maja (wtorek) – matura z matematyki;
 • 8 maja (środa) – matura z j. angielskiego;
 • ewentualnie 9 maja (czwartek) – matura z matematyki PR.

DNI O ZMIENIONEJ ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY:

 • 12 października (piątek): uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej – impreza SU;
 • Od 5 do 9 listopada: uroczyste obchody Święta Niepodległości;
 • 4 grudnia (wtorek): Gdyńska Giełda Wolontariatu;
 • 17 grudnia (poniedziałek): obchody wydarzeń grudniowych;
 • 21 grudnia (piątek): Wigilie szkolne;
 • 8 lutego (piątek): Dzień Patronów Szkoły (przeniesiony z 10 lutego);
 • 26 kwietnia (piątek): uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
 • 3 czerwca (poniedziałek): festyn z okazji Dnia Dziecka.

Od nowego roku szkolnego 2018/19 w naszej szkole obowiązuje nowy plan trwania lekcji i plan przerw:

Plan A:

1 lekcja: 7.45 - 8.30

przerwa 10min.

2 lekcja: 8.40 - 9.25

przerwa 10min.

3 lekcja: 9.35 - 10.20

przerwa 10min.

4 lekcja: 10.30 - 11.15

przerwa 20min.

5 lekcja: 11.35 - 12.20

przerwa 10min.

6 lekcja: 12.30 - 13.15

przerwa 10min.

7 lekcja: 13.25 - 14.10

przerwa 10min.

8 lekcja: 14.20 - 15.05

przerwa 10min.

9 lekcja: 15.15 - 16.00

przerwa 10min.

10 lekcja: 16.10 -16.55

Zebranie z rodzicami uczniów klas I odbędzie się 3 września 2018r. (poniedziałek) o godzinie 17:00. Serdecznie zapraszamy!

Wycieczka integracyjna do Stegny dla wszystkich pierwszych klas do ośrodka Krakus I oraz Krakus II odbędzie się w terminie 5 - 6 września 2018r. Wyjazd spod szkoły autokarami o godz. 7.00 - 5.09.2018r., powrót 6.09.2018r. ok. 17.00. W ramach integracji przewidziane jest: wyżywienie, nocleg, autokar oraz gry i zabawy, zorganizowane przez profesjonalnych instruktorów. W trakcie wyjazdu opiekę zapewnią wychowawcy klas oraz nauczyciele wspomagający. Łączny koszt to 275zł. Prosimy o dokonanie wpłaty na zebraniu z rodzicami w dniu 3.09.2018r.

1 czerwca 2018r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu "Dobry Start". Dzięki programowi rodzice i opiekunowie - bez względu na dochody - otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł. Będą mogli przeznaczyć je na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program "Dobry Start" to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć.
W związku z tym uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym wspólnym listem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej oraz z materiałami informacyjnymi poświęconymi programowi rządowemu "Dobry Start".

List Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej - do pobrania - tutaj

Rekrutacja do I ALO 2018/2019

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas III na zebrania z wychowawcami w czwartek 22 marca od g. 17.30. Rodziców uczniów klas I - II zapraszamy na indywidualne konsultacje z nauczycielami poszczeólnych przedmiotów tego samego dnia w godz. 17.00 - 18.00.

Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami, podsumowujące I okres roku szkolnego 2017/18 w dniu 24 stycznia 2018r. od g. 17.00.

Szanowni Państwo, informujemy, że w okresie ferii zimowych tj: 29.01-09.02.2018r. sekretariat będzie przyjmował interesantów w godzinach 8:00-14:00.

I ALO w Gdyni

Ochroną ubezpieczeniową objęte są zdarzenia, bez względu na miejsce (zaistniałe na obszarze Polski i poza jej granicami) i czas (ochrona 24h na dobę), przez cały rok (począwszy od 01.09.2017), w tym podczas wakacji, ferii, dni świątecznych, a także pobytu na tzw. zielonych szkołach. Ubezpieczenie PZU Edukacja to między innymi odpowiedzialność za wypadki powstałe w czasie uprawiania sportów, w tym także sportów wyczynowych i uprawianych w ramach zajęć lekcyjnych, jak i pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych, a także w czasie wolnym. PZU SA bierze również odpowiedzialność za wypadki powstałe podczas udziału we wszystkich zawodach, treningach, zgrupowaniach czy obozach sportowych.

Wariant ubezpieczenia: II bis
• Suma ubezpieczenia: 15.000 PLN (1 % - 150 PLN)
• Świadczenie z tytułu kosztów leczenia (refundacja): 3.500 PLN
• Świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy: 1.000 PLN
• Świadczenie z tytułu amputacji kończyny/części kończyny u ubezpieczonego z powodu nowotworu: 1.000 PLN
• Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nowotworu złośliwego: 1.000 PLN
• Świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego z powodu wady serca: 1.000 PLN
• Świadczenie z tytułu śmierci (w wyniku NW przedstawiciela ustawowego lub osoby, która ma na utrzymaniu ucznia: 1.000 PLN

Ubezpieczenie zawiera także:
• zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych;
• szeroki zakres usług assistance.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Numer polisy: 1022442828

Pliki do pobrania:

W imieniu wychowawców i nauczycieli I ALO serdecznie zapraszamy w dniu 14 grudnia 2017r. (czwartek) od g. 17.00 na spotkania rodziców uczniów klas I - III.

Poniżej zamieszczamy druk wniosku do pobrania dla rodziców, których dziecko otrzymało z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego.

Pobierz druk tutaj

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017-18 (36 tygodni bez 18 – 24 czerwca)


I okres: 20 tygodni
II okres: 16 tygodni, dla klas III – 10 tygodni

 

I OKRES


1 tydzień 4 – 10 września

 • 4.09 poniedziałek Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 8.09 piątek Kiermasz podręczników
 • Do 8.09 piątek Spotkanie SU (zasady współpracy, procedury wyborów zarządu SU oraz Rzecznika Praw Ucznia).
 • Do 8.09 piątek Rozdanie identyfikatorów.

2 tydzień 11 – 17 września

 • Do 13.09 środa Wychowawcy zapoznają uczniów z zasadami BHP, w tym procedurą ewakuacji z budynku szkoły, Statutem ALO, SPD-W, obowiązującymi regulaminami i procedurami, w tym zakazem używania telefonów komórkowych (wpis w e-dzienniku).
 • 14.09 czwartek Zebranie z rodzicami I-II-III od 17.00. Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców od 18.00.
 • Do 15.09 piątek Szkolenie maturalne dla uczniów kl. III (procedury, harmonogram, środowisko komputerowe na egzaminie z informatyki, dostosowania).
 • 15.09 piątek Ślubowanie kl. I. Dzień Integracyjny dla Pierwszaka. Sprzątanie Świata pod hasłem „ Nie ma śmieci – są surowce” (plan B) – dla uczniów klas II-III.

3 tydzień 18 – 25 września

4 tydzień 26 września – 1 pażdziernika

 • 27.09 środa Konferencja szkolna dla uczniów kl. I – prezentacja potencjału szkoły (na godz. wychowawczej).
 • Do 28.09 czwartek Powołanie zarządu SU. Opinia dot. dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • Do 29.09 piątek Składanie deklaracji przez maturzystów, dostarczenie zaświadczeń lekarskich i opinii PPP (dostosowania warunków i form na maturze).

5 tydzień 2 – 8 października

 • Do 3.10 wtorek Próbna ewakuacja z budynku szkoły.

6 tydzień 9 – 15 października

 • 13.10 piątek Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej – impreza SU (plan B).

7 tydzień 16 – 22 października
8 tydzień 23 – 29 października
9 tydzień 30 października – 5 listopada

 • 1 listopada (środa) Wszystkich Świętych
 • 2 listopada (czwartek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 3 listopada (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

10 tydzień 6 – 12 listopada

 • 10.11 piątek Uroczyste obchody Święta Niepodległości.
 • 11.11 sobota Udział w Paradzie Niepodległości.

11 tydzień 13 – 19 listopada

 • 16.11 czwartek Konsultacje z rodzicami 17.00 – 18.00.

12 tydzień 20 – 26 listopada

 • 20.11 poniedziałek Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka (SU). 28 rocznica uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka.
 • Do 21.11 wtorek Wybory Rzecznika Praw Ucznia (SU).

13 tydzień 27 listopada – 3 grudnia

 • 21-22-23-24.11 wt-piątek Próbna matura.

14 tydzień 4 – 10 grudnia

 • 1.12 poniedziałek Gdyńska Giełda Wolontariatu.

15 tydzień 11 – 17 grudnia

 • 12.12 wtorek Ostatni dzień wystawienia przewidywanych (prognoz) ocen śródrocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z zachowania.
 • 14.12 czwartek Zebranie z rodzicami I-II-III od 17.00
 • 15.12 piątek Obchody wydarzeń grudniowych.

16 tydzień 18 – 24 grudnia

 • 22.12 piątek Wigilie szkolne. Impreza szkolna SU.
 • 23 – 31 grudnia 2017 zimowa przerwa świąteczna

17 tydzień 1 – 7 stycznia

 • (6.01 sobota – Święto Trzech Króli)

18 tydzień 8 – 14 stycznia

 • Do 12.01 piątek Przeprowadzenie ankiet/deklaracji w kl. I dot. planu nauczania i rozszerzeń od kl. II.
 • 20.01 sobota Studniówka.

19 tydzień 15 – 21 stycznia

 • 15-19.01 pon.-pt. Tydzień popraw.
 • 19.01. piątek Ostatni dzień wystawiania ostatecznych ocen śródrocznych.

20 tydzień 22 – 28 stycznia

 • 24.01 środa Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna od 15.30
 • 24.01 środa Zebranie z rodzicami I-II-III od 17.00.
 • Do 26.01 piątek Ostateczny termin złożenia deklaracji maturalnej.
 • Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018


II OKRES


21 tydzień 12 – 18 lutego

 • 13.02 wtorek Dzień Patronów Szkoły (przeniesiony z 10 lutego)

22 tydzień 19 – 25 lutego
23 tydzień 26 lutego – 4 marca
24 tydzień 5 – 11 marca
25 tydzień 12 – 18 marca

 • Do 16.03 piątek Ostatni dzień wystawienia przewidywanych (prognoz) ocen śródrocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z zachowania dla uczniów kl. III

26 tydzień 19 – 25 marca

 • 19-21.03 pon.- śr.lub 26-28.03 pon.-śr. Rekolekcje wielkopostne. Spotkanie z ks. rekolekcjonistą dla zainteresowanych uczniów w szkole lub w kościele (do ustalenia z proboszczem).
 • 22.03 czwartek Zebranie z rodzicami III od 17.30. Konsultacje z rodzicami I-II w godz. 17.00 – 18.00.

27 tydzień 26 – 28 marca

 • Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018

27 tydzień cd. 4 – 8 kwietnia

 • Do 6.04 piątek Plan matur pisemnych.

28 tydzień 9 – 15 kwietnia
29 tydzień 16 – 22 kwietnia

 • 16-20.04 pon.-pt. Tydzień popraw dla uczniów kl. III.
 • Do 20.04 piątek Ostatni dzień wystawiania ostatecznych ocen śródrocznych dla uczniów kl. III
 • 21.04 sobota Dzień Otwarty Szkoły odpracowywany za dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

30 tydzień 23 – 29 kwietnia

 • 24.04 wtorek Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna dla uczniów kl. III
 • 27.04 piątek Zakończenie zajęć w kl. III. Uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
 • 30 kwietnia (poniedziałek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • Święto Pracy 1 maja (wtorek)
 • 2 maja (środa) dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 3 maja (czwartek) rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • 4.05 piątek Matura z j. polskiego. Klasy I-II wolne.

31 tydzień 7 – 13 maja matura

 • 7.05 poniedziałek Matura z matematyki. Klasy I-II wolne.
 • 8.05 wtorek Matura z j. angielskiego. Klasy I-II wolne.

32 tydzień 14 – 20 maja matura

 • 14.05 poniedziałek Ostatni dzień wystawienia przewidywanych (prognoz) ocen śródrocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz z zachowania dla uczniów klas I-II
 • 17.05 czwartek Zebranie z rodzicami I-II od godz. 17.00.

33 tydzień 21 – 27 maja matura
34 tydzień 28 maja – 3 czerwca

 • Boże Ciało 31 maja (czwartek)
 • 1 czerwca (piątek) dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

35 tydzień 4 – 10 czerwca

 • 4.06 poniedziałek Festyn z okazji Dnia Dziecka.

36 tydzień 11 – 17 czerwca

 • 4-8.06 pon.-piątek Tydzień popraw.
 • 14.06 czwartek Ostatni dzień wystawiania ostatecznych ocen śródrocznych dla uczniów klas I-II.

37 tydzień 18 – 24 czerwca

 • 18.06 poniedziałek Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna od 15.30.
 • 19.06 wtorek Kiermasz podręczników.
 • 22.06 piątek Zakończenie roku szkolnego dla uczniów kl. I-II.

38 tydzień 25 czerwca – 1 lipca

 • Od 25.06 pon. Rekrutacja.

39 tydzień 2 lipca – 8 lipca

 • 3.07 wtorek Wydanie świadectw maturalnych.
 • Do 12.07 piątek Rekrutacja.
 • 21-22.08 wt.-śr. Egzamin maturalny w terminie poprawkowym.
 • 27-30.08 pon.-czw. Egzaminy poprawkowe.

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ I KONSULTACJI Z RODZICAMI:

 

I OKRES
1. 14 września czwartek Zebranie I-II-III. od 17.00
2. 16 listopada czwartek Konsultacje I-II-III. 17.00 – 18.00
3. 14 grudnia czwartek Zebranie I-II-III. od 17.00
4. 24 stycznia środa Zebranie I-II-III. od 17.00
II OKRES
5. 22 marca czwartek Zebranie III. od 17.30
6. 22 marca czwartek Konsultacje I-II. 17.00 – 18.00
7. 17 maja czwartek Zebranie I-II. od 17.00

 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH:

 

 • 2 listopada (czwartek) – odpracowany w dniu 21 kwietnia (sobota) jako Dzień Otwarty Szkoły;
 • 3 listopada (piątek);
 • 30 kwietnia (poniedziałek);
 • 2 maja (środa);
 • 4 maja (piątek) – matura z j. polskiego;
 • 7 maja (poniedziałek) – matura z matematyki;
 • 8 maja (wtorek) – matura z j. angielskiego;
 • 1 czerwca (piątek).

 

DNI O ZMIENIONEJ ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY:

 

 • 15 września (piątek): ślubowanie kl. I, Dzień Integracyjny dla Pierwszaka, Sprzątanie Świata pod hasłem „ Nie ma śmieci – są surowce” (plan B) – dla uczniów klas II-III;
 • 13 października (piątek): uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej – impreza SU (plan B);
 • 8 listopada (środa)- szkoleniowa Rada Pedagogiczna. Wykład dr Kaczmarzyka w IV LO w Gdyni;
 • 10 listopada (piątek): uroczyste obchody Święta Niepodległości;
 • 4 grudnia (poniedziałek): Gdyńska Giełda Wolontariatu;
 • 15 grudnia (piątek): obchody wydarzeń grudniowych;
 • 22 grudnia (piątek): Wigilie szkolne, impreza szkolna SU;
 • 13 lutego (wtorek): Dzień Patronów Szkoły (przeniesiony z 10 lutego);
 • 27 kwietnia (piątek): zakończenie zajęć w kl. III, uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
 • 4 czerwca (poniedziałek): festyn z okazji Dnia Dziecka.

Plan trwania lekcji i plan przerw:

1 lekcja: 8.00 - 8.45

przerwa 10 min.

2 lekcja: 8.55 - 9.40

przerwa 10 min.

3 lekcja: 9.50 - 10.35

przerwa 10 min.

4 lekcja: 10.45 - 11.30

przerwa 20 min.

5 lekcja: 11.50 - 12.35

przerwa 10 min.

6 lekcja: 12.45 - 13.30

przerwa 10 min.

7 lekcja: 13.40 - 14.25

przerwa 10 min.

8 lekcja: 14.35 - 15.20

przerwa 10 min.

9 lekcja: 15.30 - 16.15

Serdecznie zapraszamy rodziców na spotkania z wychowawcami w czwartek 14 września 2017r. o g. 17.00. Ponadto tego dnia odbędą się także:

 • Spotkanie trójek klasowych z zarządem Rady Rodziców o godz. 16.30 w sali 15.
 • Spotkanie nowo wybranych trójek klasowych z dyrekcją i Radą Rodziców o godz. 17.45 w auli.

Serdecznie zapraszamy na zebrania z rodzicami w środę 22 marca o g. 17.30!

Serdecznie zapraszamy na zebrania klasowe, które odbędą się 7 grudnia 2016r. (środa) o g. 17.30. Zebranie trójek klasowych odbędzie się o g. 17.00.

Zapraszamy do zapoznania się z godzinami konsultacji nauczycieli w roku szkolnym 2016/2017:

konsultacje

Konsultacje dla rodziców odbędą się 12 listopada 2015 r. (czwartek) od 17.00 do 18.15.

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów I ALO na szkolenie na temat motywowania młodzieży do nauki, aktywności społecznej i rozwoju osobistego, które odbędzie się 12 listopada 2015r. o g. 18.00 w auli szkolnej. Podczas spotkania psychologowie (Ośrodek Psychologiczno - Pedagogiczny Razem w Gdyni) odpowiedzą na pytania, co mogą zrobić rodzice, aby pomóc swoim dzieciom w rozwoju kompetencji społecznych. W jaki sposób rozmawiać, jak wspierać, jak wymagać?

Pytanie o to, jak zachęcić uczniów do nauki, wpisuje się w dyskusję o tym, jak w ogóle motywować człowieka do działania.

Szkolenie dotyczy podniesienia wiadomości na temat podnoszenia kompetencji społecznych młodzieży w ramach projektu „Wiele twarzy aktywności” współfinansowanego ze środków FIO.

Zgłoszenia przyjmujemy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie 058 664 82 36 lub za pośrednictwem wychowawców.

Anna Niemczynowicz

Zebrania z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016:

I okres:

10.09.2015r.

12.11.2015r.

10.12.2015r.

21.01.2016r.

II okres:

21.03.2016r.

25.04.2016r.

23.05.2015r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych i święta:

11 listopada 2015r. (śr)
01 stycznia 2016r. (pt)
6 stycznia 2016r. (śr)
03 maja 2016r. (wt)
26 maja 2016r. (cz)

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych po odpracowaniu:

9 listopada 2015r. (poniedziałek) odpracowany w dniu 19 września 2015r. (sprzątanie świata)

10 listopada 2015r. (wtorek) odpracowany w dniu 19 grudnia 2015r.
04 stycznia 2016r. (poniedziałek) odpracowany w dniu 9 stycznia 2016r.
05 stycznia 2016r. (wtorek) do odpracowania w dniu 5 marca 2016r.

02 maja 2016r. (poniedziałek) do odpracowania 9 kwietnia 2016r. (Dzień Otwarty Szkoły)
27 maja 2016r. (piątek) do odpracowania w dniu 4 czerwca 2016r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

19 września 2015r. – Akcja Sprzątanie Świata,
14 października 2015r. - Dzień Komisji Edukacji Narodowej,
22 grudnia 2015r. - Wigilie Szkolne,
9 kwietnia 2016r. – Dzień Otwarty Szkoły,
22 czerwca 2016r. - Dzień Sportu,
23 czerwca 2016r. - Dzień Samorządu Uczniowskiego i kiermasz podręczników.

 

Zmiana organizacji pracy szkoły:

19 września 2015r. – Akcja Sprzątanie Świata,
25 września 2015 r. Konferencja szkolna,
13 października 2015r. Apel z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej
06 listopada 2015r. Apel z okazji Święta Niepodległości,
22 grudnia 2015r. Wigilie Szkolne
18 marca 2016 r. JUBILEUSZU XXV -lecia współpracy I Akademickiego LO z ośrodkami akademickimi Trójmiasta! i konferencja naukowo-dydaktyczna,
09 kwietnia 2016r. – Dzień Otwarty Szkoły,
29 kwietnia 2015. – Zakończenie klas III; Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
22 czerwca 2016r. Dzień Sportu,
23 czerwca 2016r. Dzień Samorządu Uczniowskiego i kiermasz podręczników

Dnia 22.01.2015r. (czwartek) po wywiadówkach zapraszamy wszystkich zainteresowanych Rodziców na kolejne spotkanie z p. Elwirą Lelental. Wykład odbędzie się auli szkolnej. Pani Lelenatal przedstawi sposoby rozpoznawania czy dziecko sięga po narkotyki oraz podpowie jak należy w takich sytuacjach działać. Liczymy, że Rodzicom i Opiekunom spodoba się taki sposób zaprezentowania niezbędnych w obecnym czasach wiadomości, które ułatwią zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszam Państwa do zapoznania się z podręcznikiem użytkownika Platformy Miejskiej, w celu uniknięcia kłopotów z obsługą E - Dziennika.

Podręcznik Użytkownika Platformy Miejskiej - pobierz

Perspektywy i „z kart historii”

ImageWe wrześniu 2008 roku mineło 60 lat od utworzenia pierwszej klasy licealnej w Publicznej Szkole Powszechnej nr 20 w Gdyni, która to stała się zaczątkiem I Liceum Ogólnokształcącego przemianowanego w 2002 r. w uznaniu udanej innowacji dydaktycznej i dorobku w I Akademickie Liceum Ogólnokształcące. Od 1976 roku szkoła nosi zaszczytne imię „Zasłużonych Ludzi Morza”.

        Siedzibą szkoły jest neogotycki pałacyk z przełomu XVIII i XIX wieku. Urok miejsca podkreśla otoczenie kompleksem parkowym z częścią francuską i angielską. Okolicznościowe spotkanie  absolwentów z okazji wyżej wspomnianego jubileuszu zaplanowano jednak gdzie indziej. Pałacyk bowiem jest już  ostatni rok siedzibą szkoły. Ta swoista „symbioza” nietuzinkowego miejsca o unikatowym walorze „klimatotwórczym” i rzeszy kolejnych roczników absolwentów w dziejach szkoły wydawała się nierozerwalna. Jednak to nie pierwszy raz zmieniamy siedzibę. Tak było po dramatycznym pożarze we wczesnym okresie jej rozwoju, jak też w okresie wyżu demograficznego lat siedemdziesiątych. Każda przeprowadzka wydawała się dramatycznym schyłkiem w jej trwaniu. Jeden z absolwentów, zasłużony wieloletni nauczyciel szkoły we wspomnieniach z okazji jej 50-lecia,  a dotyczących dawnych dziejów  napisał – „ po przeniesieniu, w nowych warunkach, z nową dyrekcją nie była to już ta sama szkoła”. Jedna z absolwentek pracująca w „ Dzienniku Bałtyckim” napisała okolicznościowy artykuł, który kończył się słowami: „Jesteśmy świadkami końca jakiejś epoki szkoły, która tak wiele znaczyła dla tych, którzy ją kończyli. Czy koniec magii miejsca? Trudno dziś dać odpowiedź na to pytanie.”

        No właśnie, pytanie z przed lat wraca dziś jak bumerang. Pałacyk przy ulicy Folwarcznej 2 w Gdyni - Orłowie został sprzedany przez właściciela, Związek Nauczycielstwa Polskiego,  w prywatne ręce. Szkoła, po okresie dramatycznego zawieszenia, co do dalszego losu uzyskała informację o przygotowywaniu przez Urząd Miasta Gdyni nowej siedziby. Jest to budynek szkolny po VIII LO w Gdyni - Witomino przy ul. Narcyzowej 6. Planowany zakres remontu, niezależnie od żalu za dawną siedzibą, wydaje się stwarzać perspektywę rozwoju szkoły.

    Sytuacja dziejowej zmiany warunków funkcjonowania i Jubileusz 60-lecia sprzyjają chwili refleksji i podsumowania. W historii szkoły można wyróżnić pięć okresów ważnych  dla tworzącej się i utrwalającej przez lata jej tożsamości, opinii o wysokim poziomie nauczania, kreatywności i nowatorstwa oraz szósty, który jest przed nami…

Okres I. Lata 1948 – 1972

Siedziba: neogotycki pałacyk z przełomu XVIII i XIX wieku

Dyrektorzy szkoły: Kazimierz Niedźwiedzki, Henryk Marcinkiewicz, Jan Pacek, Witold Wiśniewski.

        Okres ten to trudne lata powojenne; niełatwe życie w ówczesnych realiach społeczno–politycznych, ale  także czas kształtowania się wizerunku szkoły, na który składały się: surowa dyscyplina, sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz  sporcie. Podkreślić też należy duży procent studiujących absolwentów. W organizacji szkoły im. Bolesława Bieruta uwzględniono  9–10 oddziałów. W 1972 r. decyzją władz oświatowych „Jedynka” została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ulicy Wrocławskiej 52. Wcześniej na emeryturę odeszło starsze grono pedagogiczne wraz z dyrektorem.

 

Okres II. Lata 1972- 1981

Siedziba: budynek przy ulicy Wrocławskiej 52

Dyrektorzy: mgr Augustyn Obryk, mgr Maksymilian Hoeft.

      Zwiększyła się ilość młodzieży (do 21 oddziałów) i grona pedagogicznego. W polityce oświatowej nastąpiły istotne zmiany, co miało wpływ na  tożsamość szkoły. Obok istniejącego już profilu matematyczno-fizycznego utworzono profil biologiczno-chemiczny. Powstały liczne koła zainteresowań, a kolejne pokolenia olimpijczyków odnosiły sukcesy. Pojawiły się nowe formy działalności młodzieży: klub szkolny, czasopismo, zespół taneczny, galeria, działalność harcerstwa. Od momentu nadania szkole nowego imienia, problematyka morska stała się trwałym elementem w pracy wychowawczej (współpraca z przedsiębiorstwami gospodarki morskiej i  organizacjami związanymi z morzem).

Okres III. Lata 1981-1991

Siedziba: powrót do pałacyku przy ulicy Folwarcznej 2

Dyrektorzy: mgr Maksymilian Hoeft, mgr Lucyna Struniewska, mgr Alicja Łada-Harbino.

 

      Przy mijającym wyżu demograficznym liceum liczyło zaledwie kilka oddziałów. Prawie od podstaw podjęto trud budowania bazy dydaktycznej i kreowania nowej tożsamości. Wielkim nakładem sił i środków dyrektor Alicję Harbino przeprowadziła kapitalny remont zabytkowego budynku głównego oraz XVII-wiecznej ptaszarni, adaptując ją na bibliotekę szkolną i czytelnię. Charakterystyczne dla tego okresu jest otwieranie się na zmiany i innowacje dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne.

 

Okres IV. Lata 1991 – 2002

 

Dyrektorzy: mgr Alicja Harbino, mgr inż. Leszek Ciesielski.
      Ten etap rozpoczęła nowatorska i alternatywna forma edukacji - uniwersytecka klasa biologiczna, a pięć lat później powstała podobna organizacyjnie klasa uniwersytecka o profilu historyczno-polonistycznym. Nauczanie biologii od roku szkolnego 1991/1992 realizowane jest w oparciu o zatwierdzony w MEN autorski program biologii z higieną i ochroną środowiska mgr inż. Leszka Ciesielskiego. Model kształcenia polegający na wspieraniu merytorycznym i organizacyjnym procesu dydaktycznego przez pracowników naukowych trójmiejskich uczelni został wypracowany wespół z prof. dr hab. Tadeuszem Sywulą, ówczesnym Dziekanem Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego. W następnych latach do współpracy przystąpiły Akademia Medyczna w Gdańsku poprzez Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii (szczególnymi animatorami współpracy byli prof. dr hab. med. Wiesław Makarewicz i prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn) oraz Politechnika Gdańska poprzez  Wydział Chemiczny z ówczesnym Dziekanem prof. dr hab. inż. Jackiem Namieśnikiem. Współpraca polega na umożliwieniu uczniom liceum kontaktów z pracownikami akademickimi, przekazywaniu informacji o zakresie badań w placówkach naukowych i charakterze pracy naukowca, o nowoczesnych technologiach i metodach badawczych oraz  w celach preorientacji zawodowej i rozwijaniu własnych zainteresowań, odbywaniu przez młodzież czwartej klasy praktyki  w wybranych katedrach. Istotę tego programu nauczania biologii stanowią nie tylko poszerzone treści kształcenia, ale i cykliczno – problemowa struktura. Funkcję wzbogacającą o dodatkowe treści oraz formy kształcenia pełni fakultet uniwersytecki przekształcony z dawnego Koła Biologicznego. W ofercie edukacyjnej uwzględnia się tu metody poszukujące, problemowe i aktywizujące, a przede wszystkim odnoszące teorię do praktyki.

            Edukację kończyła możliwość przystąpienia przez abiturienta, który spełnił wszystkie wymagania programowe i wynikające z umowy z ośrodkami akademickimi, do egzaminu dojrzałości połączonego z rekrutacją na studia na UG (biologia), PG (chemia, ochrona środowiska, biotechnologia) i UG-AMG (biotechnologia). Od pierwszej matury z biologii, umownie nazwanej „uniwersytecką”, w roku szkolnym 1994/1995 do roku szkolnego 2001/2002 indeks  na wyższe uczelnie otrzymało 82 absolwentów.

             Program ten, wyprzedzający o 10 lat reformę oświaty, podlega modyfikacjom w zakresie treści  oraz metod kształcenia, a organizacyjnie wpisany został w nową strukturę szkoły ponadgimnazjalnej.

            W roku szkolnym 1996/97 rozpoczęto wdrażanie programu dla klas o profilu historyczno-polonistycznym z rozszerzonym językiem angielskim, opracowanego przez zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych. Patronat nad programem i jego realizacją objął Wydział Filologiczno-Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego na podstawie porozumienia podpisanego przez ówczesnego Dziekana prof. dr hab. Jana Datę i potwierdzonego umową o współpracy zawartą pomiędzy Dyrektorem I LO mgr Alicją Harbino i Dziekanem Wydziału Filologiczno-Historycznego prof. dr hab. Janem Ilukiem oraz Prodziekan prof. dr hab. Krystyną Turo.

            W roku następnym nawiązano współpracę i zawarto umowę z Wydziałem Nauk Społecznych UG reprezentowanym przez Dziekana prof. dr hab. Czesława Ciesielskiego oraz Prodziekanów: Prof. dr hab. Henryka Szabałę i dr Józefa Żerko.

            Wykreowano, według koncepcji dr Barbary Dumani i pod jej kierunkiem profil, którego istotę stanowi skorelowany układ treści, metod i środków realizacji trzech odrębnych w strukturze edukacji przedmiotów humanistycznych. Autorem treści  historycznych oraz zajęć fakultatywnych wzbogaconych o elementy politologii, socjologii, filozofii, religioznawstwa i nauk pomocniczych jest mgr Arnold Kłonczyński  (kontynuacja – dr Katarzyna Wanta oraz  mgr  Piotr  Rose). Treści z języka polskiego opracowały: dr Barbara Dumania, mgr Krystyna Pierścińska, mgr Iwona Górecka oraz mgr Joanna Rybicka, a tematykę z zakresu plastyki z elementami historii sztuki przygotował mgr Wiesław Matysik. Naukę w tym profilu, podobnie jak w biologicznym, kończył egzamin dojrzałości z historii lub języka polskiego połączony z rekrutacją na wybrane kierunki (historię, filologię polską, filozofię, politologię, pedagogikę, socjologię) Uniwersytetu Gdańskiego. Od roku szkolnego 1999/2000 do 2001/2002 indeks otrzymało 43 absolwentów.W roku 2001 uroczyście obchodzono dziesięciolecie klas akademickich. Okres ten to liczne sukcesy merytoryczne wychowanków tych klas na olimpiadach przedmiotowych najwyższych szczebli. Każdego roku po kilkoro uczestników uzyskuje tytuły laureatów i finalistów, a prace badawcze uczniów realizowane często wspólnie z naukowcami współpracujących uczelni są wyróżniane poprzez kierowanie ich na Europejski Konkurs Młodych Naukowców. Młodzież I ALO rozwija nie tylko zainteresowania intelektualne, ale  również, co staje się charakterystyczne, zdobywa systematycznie laury w zawodach sportowych.

Okres V. Lata 2002 – 2008. Liceum Akademickie

Dyrektor: mgr inż. Leszek Ciesielski.

          Specjalistyczne zajęcia, prowadzone w szkole oraz przez naukowców uczelni Trójmiasta, umożliwiły osiągnięcie przez absolwentów wysokiego i oczekiwanego poziomu kompetencji merytorycznych, które wielokrotnie potwierdzali potem jako studenci wybranych kierunków studiów. Wypracowany model współpracy, zweryfikowany wieloletnią praktyką, stworzył swoisty pomost pomiędzy poziomem akademickiego kształcenia, a niższymi szczeblami edukacji. Umożliwia on realizowanie w systemie działań w naszym regionie, w autorskich rozwiązaniach, idei lansowanej w literaturze pedagogicznej i określanej jako paradygmat nowoczesnej wiedzy. Realizacja w Polsce podobnych koncepcji pedagogicznych związana jest ze statutową i uznaną działalnością Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci Uzdolnionych w Warszawie. Narodziła się inicjatywa społeczności szkoły, Władz Miasta Gdyni oraz rektorów uczelni i współpracujących naukowców przekształcenia szkoły w I Akademickie Liceum Ogólnokształcące. Po ponad jedenastoletnim okresie wdrażania innowacji na mocy stosownych porozumień pomiędzy szkołą, organem prowadzącym Urzędem Miasta Gdyni, Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską, Akademią Medyczną w Gdańsku oraz Akademią Morską w Gdyni  powołano I Akademickie Liceum Ogólnokształcące im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni. Data 02. września 2002 r. staje się przełomową w historii szkoły. Następnie 13. grudnia 2002 r. dyrektor mgr. inż. Leszek Ciesielski, na mocy ustawy „ O systemie oświaty”, powołał przy szkole zespół konsultacyjno – doradczy, „Radę Programową”. Tworzą Ją, na podstawie osobistego akcesu, wybitni specjaliści w swoich dziedzinach oraz władze wszystkich współpracujących uczelni lub ich przedstawiciele, łącznie trzydziestu pięciu naukowców.

           Nowa inicjatywa wyzwala nową energię. Powstają kolejne formy współpracy z uczelniami. Koło Chemiczne dla szczególnie zainteresowanej młodzieży przekształcono w roku szkolnym 2002/2003 w akademicki fakultet chemiczny pogłębiający wiedzę i umiejętności specjalistyczne w korelacji z naukami biologicznymi w ramach oddziału, z przedmiotami wiodącymi: biologią i chemią oraz językiem angielskim na poziomie rozszerzonym. Prowadzony jest on przez mgr Halinę Kosińską i mgr Monikę Szynal-Gizinską, we współpracy z Katedrą Biochemii AM, Wydziałem Farmacji oraz z Wydziałem Chemicznym PG i UG. Wymiernym efektem działalności koła były osiągnięcia laureatów konkursu  PG „Wygraj indeks” (łącznie 14 osób). Podkreślić należy stworzenie przez prof. dr hab. Andrzeja Składanowskiego z Katedry Biochemii AMG możliwości zaliczania przez uczniów liceum przedmiotu z zakresu programu studiów wyższych jeszcze w szkole średniej. Dzięki porozumieniu z Dziekanem Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Januszem Morysiem uczniowie uzyskali możliwość systematycznego uczęszczania na kursowe semestralne wykłady z neurofizjologii dla studentów wydziału lekarskiego AMG.

            Współpraca z Centrum Europejskim UG oraz z Wydziałem Nauk Społecznych, na którego kierunkach studiowanie szczególnie interesuje młodzież,  zainspirowała powołanie w roku szkolnym 2002/2003 oddziału z wiodącymi przedmiotami: językiem polskim i wiedzą o społeczeństwie wraz z dodatkowymi zajęciami akademickimi z wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o Unii Europejskiej. Profil i fakultet, pod opieką dr Katarzyny Wanty, a później mgr Małgorzaty Remplewicz - Ciborowskiej, ma na celu przekazanie młodzieży odpowiedniego zasobu wiedzy o wartościach, prawach i obowiązkach człowieka oraz kształtowanie umiejętności i postaw niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym.

Koncepcja kształcenia integrującego środowisko szkolne i akademickie w procesie edukacji okazała się szczególnie atrakcyjną formą dla uzdolnionej młodzieży. Powstały więc kolejne fakultety akademickie, wyodrębnione w oddziale o profilu matematyczno-fizycznym: fakultet geograficzny i matematyczno-fizyczny. Pierwszy, z inicjatywy mgr Katarzyny Pietruczuk i prowadzony systemowo przez mgr Monikę Szynkiewicz, powołany został w szkole we współpracy z Wydziałem Biologii, Geografii i Oceanologii UG. Funkcjonuje on w dwóch wersjach: jako geograficzny fakultet akademicki (geografia ekonomiczna świata i Polski) oraz, od roku szkolnego 2002/03, jako oddział  z przedmiotami wiodącymi matematyką i geografią, realizując treści z zakresu ochrony środowiska. Uczniowie z tego profilu w ostatnich latach osiągają najwyższe lokaty w olimpiadach przedmiotowych. Po raz pierwszy uczeń naszej szkoły reprezentuje I ALO na arenie międzynarodowej.

Zespół nauczycieli matematyki i fizyki - mgr inż. Zbigniew Bartold i mgr Maria Siemianowska - przygotował we współpracy z Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej PG modyfikację treści programowych tych przedmiotów tak, by fakultet akademicki stał się propozycją dla uzdolnionej młodzieży zainteresowanej dalszą nauką na kierunkach technicznych wyższych uczelni.

Z koncepcją nowego fakultetu – podstaw projektowania i poszukiwania idei kształtujących formę architektoniczną – wystąpił Wydział Architektury PG (maj 2003). 

Nawiązano też współpracę z Wydziałem Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziałem Mechanicznym,  Nawigacyjnym i Zarządzania Akademii Morskiej. Odbyła się  matura z matematyki, połączona z rekrutacją na wybrane kierunki Akademii Morskiej. Współpracę w zakresie fizyki w ramach tych kierunków podjęły i kontynuują mgr Emilia Czerniawska, mgr Anna Urbanowicz oraz mgr Ewa Dulka.

Nauczanie przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, realizowanego przez mgr Wiesława Matysika, zostało poszerzone o współpracę z instytucjami bankowymi, ubezpieczeniowymi oraz uczelniami wyższymi - Wydziałem Zarządzania PG i Wyższą Szkołą Bankową w Gdańsku.

I Akademickie Liceum podejmuje z założenia nie tylko inicjatywę edukacyjną zorientowaną na młodzież z poziomu kształcenia ponadgimnazjalnego. Konsekwentną działalnością jest również opieka nad uzdolnionymi gimnazjalistami poprzez organizowanie międzyszkolnych kół zainteresowań oraz konkursów i turniejów przedmiotowych.

 

Międzyszkolne koła dla gimnazjalistów to formy aktywności z zakresu biologii i ekologii, chemii, języka polskiego, historii, geografii, fizyki i matematyki. Młodzież gimnazjalna, szczególnie zainteresowana problematyką związaną z danym przedmiotem, ma możliwość uczestniczenia w zajęciach wybranego koła i rozwijania oraz poszerzania wiedzy. W czasie spotkań młodzież Liceum prezentuje swoje osiągnięcia i dzieli się doświadczeniami   z młodszymi koleżankami i kolegami. Gimnazjaliści nie są tylko i wyłącznie biernymi odbiorcami przekazywanych treści, ale również prezentują przygotowane przez siebie materiały -  spektakle, prezentacje, wyniki przeprowadzonych badań, itp., zgodnie ze specyfiką przedmiotu. Spotkania odbywają się na ogół raz w miesiącu (lub zgodnie z aktualnymi potrzebami) i wieńczy je rozdanie dyplomów najbardziej wytrwałym i aktywnym uczestnikom. Zajęcia cieszą się od lat wielkim zainteresowaniem i popularnością.

       Trójmiejska gimnazjada edukacyjna to interdyscyplinarne przedsięwzięcie realizowane we współpracy z naukowcami współpracujących uczelni, a skierowane do gimnazjalistów i ich nauczycieli -  opiekunów. Nauka oparta o doświadczenie i działanie wymaga stosownych form aktywizujących, umożliwiających ekspresję i konfrontację dorobku zarówno w obrębie klasy, szkoły, jak i na forum zewnętrznym. Możliwość prezentacji zainteresowań i dorobku własnego szerokiemu gremium, emocje towarzyszące rywalizacji, radość i satysfakcja ze spektakularnego sukcesu są niezmiernie istotnym   elementem   wzmacniającym  i   zachęcającym do   systematycznej  i ustawicznej pracy związanej z bieżącą nauką oraz rozwijaniem pasji. „Trójmiejska Gimnazjada Edukacyjna” realizowana była pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. inż. Jacka Namieśnika. Patronat honorowy objęli: Prezydent Miasta Gdyni oraz Pomorski Kurator Oświaty.  W konkursie, w 6 edycjach wzięło udział ponad 4000 uczestników z 25 gimnazjów z rejonu od Wejherowa do Gdańska.

 

Okres VI. ….. od 2008 Liceum Akademickie na Narcyzowej

 

Dyrektor: mgr inż. Leszek Ciesielski

Image Od 1. września 2008 otwieramy nowy rozdział w naszej historii. Czeka nas przeniesienie szkoły do nowej siedziby. W chwili obecnej wiemy tylko, że wyremontowano już dla nas salę gimnastyczną, sieć ciepłowniczą oraz wymieniono wszystkie okna. W najbliższe wakacje ma ruszyć zaplanowana w wydziale Inwestycji UM w Gdyni modernizacja naszej przyszłej placówki Plany przedstawione do zatwierdzenia są imponujące. Mamy przejść z XIX w XXI wiek.

 

Image Oczywiście powraca pytanie „Czy zachowamy tożsamość?”. Wierzymy, że tak! Jesteśmy pewni, że nowa siedziba, dzięki licznym i nowocześnie urządzonym przestrzeniom dydaktycznym, auli i sali gimnastycznej da nowy impuls oraz podstawę do dalszego dynamicznego rozwoju I Akademickiego Liceum z Gdyni.

      

 

DYREKTOR I AKADEMICKIEGO LO W GDYNI

mgr Lidia ŁĄCZYŃSKA  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


ZASTĘPCA DYREKTORA I AKADEMICKIEGO LO W GDYNI

mgr Małgorzata REMPLEWICZ – CIBOROWSKA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


SEKRETARIAT Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Magdalena WILCZYŃSKA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Izabela WALOSZCZYK Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


KADRY

Helena UL Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Małgorzata KOŁOMAŃSKA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


KSIĘGOWOŚĆ

mgr Edyta SZKUDZIŃSKA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa MIOTKE Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PEDAGOG SZKOLNY

mgr Anna NIEMCZYNOWICZ Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Magdalena WACHULIK  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


GRONO PEDAGOGICZNE

mgr Aneta BAGIŃSKA (język polski) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Zbigniew BARTOLD (matematyka) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Barbara BORAWSKA (matematyka) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Joanna BRAŃSKA – TARASIUK (historia / WOK) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Beata CYCKOWSKA (język angielski) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ks. mgr inż. Piotr DASZKIEWICZ (religia) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Anna DOMAGAŁA (język angielski) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Marzena DWORAK (język polski) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Agnieszka DWORAK - MROWIŃSKA (historia/historia i społeczeństwo) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Anna GARGULIŃSKA (matematyka/informatyka) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Ewa GOBIS (język angielski/przyroda/chemia) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Agnieszka GRABOWSKA (wychowanie fizyczne) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Dagmara GRUNT (język niemiecki) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Magdalena HARASIMIUK (język niemiecki) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Dorota INTEREWICZ (wychowanie fizyczne) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Bożena JANTA (etyka) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Monika KACZERZEWSKA (matematyka) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Magdalena KORNYSIK (język angielski) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Beata LEW KIEDROWSKA (fizyka/informatyka) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Joanna MARLEWSKA (religia) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Aleksandra MORAWIEC - PIETRYCH (matematyka/informatyka) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Piotr NAGORNIK (geografia/edukacja dla bezpieczeństwa) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Małgorzata PASZKOWSKA (język angielski) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Joanna PASZYLKA-GOŚ (język niemiecki) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Dezyderia PAWLAK (wychowanie fizyczne) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lic. Barbara ROMANOW (język angielski) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Alicja ROSE (WDŻWR) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Piotr ROSE (historia / WOS) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Anita RZESZOWSKA (język polski / WOK) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Karolina SAKALUK (przedsiębiorczość) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Rafał STASIUKIEWICZ (wychowanie fizyczne) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Magdalena SZCZĘCH (matematyka) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Maciej SZPINDA (wychowanie fizyczne) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Alina SZUKALSKA (biblioteka) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Monika SZYNKIEWICZ (geografia) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Dominika TKACZYK (język angielski) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Beata ULCZYŃSKA (biologia) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lic. Dorota WALDACH (język angielski) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr inż. Ewa WERNIKOWSKA - NARLOCH (chemia) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Małgorzata WYSZYŃSKA (język polski) Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podkategorie

   
© I ALO